Konie dla silnych osobowości

Należą do ras gorącokrwistych. Są pełne temperamentu i trudno czasem nad nimi zapanować, chociaż należą do zwierząt o łagodnym charakterze, dobrze współpracującymi z opiekunami. Pochodzą z historycznej Fryzji, leżącej w Holandii i w Niemczech. Konie fryzyjskie są kare. Konie reproduktory powinny mieć umaszczenie krucze.jedyną odmianą jest biała gwiazdka na czole. Zwierzęta wykorzystywane są do jazdy wierzchem, a w przeszłości chętnie zaprzęgano je do powozów. Obecnie można je spotkać na zawodach ujeżdżeniowych.

Koń fryzyjski jest dobrze umięśniony, duży, osiągający wysokość 160 cm, z masywną szyją. Charakterystyczną i bardzo ozdobną cechą jest pofalowana grzywa i ogon. Głowa posiada niewielkie uszy. Na pęcinach występują gęste szczotki, a kopyta mają ciemne zabarwienie.

Konie fryzyjskie uzyskały popularność w epoce baroku. Można było je spotkać w siedemnastowiecznych szkołach jazdy, a także przy luksusowych pojazdach, jako konie zaprzęgowe. W XVIII wieku we Fryzji popularne stały się wyścigi kłusaków, których bohaterami okazały się konie fryzyjskie. Kłusaki fryzyjskie dały początek kłusakom orłowskim i amerykańskim. Rasa podupadła w czasie wielkich wydarzeń historycznych. Renesans hodowlany nastąpił dopiero pod koniec ubiegłego stulecia. Dzięki inteligencji, konie szybko uczą się kroków paradnych i występują w rewiach. Wykorzystuje się je w hipoterapii. Osoby niepełnosprawne uczy się konnej jazdy i współdziałania ze zwierzęciem, co przynosi dobre efekty zdrowotne. Hodowane są na całym świecie.

Konie fryzyjskie w Polsce

Uroda i zalety koni zostały dostrzeżone przez polskich hodowców. Dzięki nim konie fryzyjskie dotarły do Polski na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W 2003 roku powstał Związek Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce. Związek utrzymuje kontakt z Holenderską Księgą Stadną, w celu utrzymania rasowości „fryzów”.

Liczba koni tej rasy w Polsce zwiększa się, stają się coraz popularniejsze, czego miarą może być organizowany każdego roku „Przegląd hodowlano dla polskich fryzów”. Natomiast konkurs odbywający się w Książu, stanowi wspaniałą imprezę, w której konie fryzyjskie udowadniają, ze w zaprzęgach sprawdzają się pod każdym względem – szybkości, zwrotności, współpracy z powożącym i ogólnym wrażeniem elegancji.

Hodowla fryzów

Holenderski Związek Hodowców Koni Fryzyjskich sprawuje nadzór nad wszystkimi hodowlami w różnych krajach. Zadaniem Związku jest dopilnowanie odpowiedniej selekcji, zapewniającej utrzymanie czystości rasowej. Jako jedyny jest uprawniony do oceny czystości rasy oraz do wpisania konia do księgi stadnej. Szczególnej ocenie i kontroli podlegają ogiery, odpowiedzialne za reprodukcję. Ocenie podlegają urodzone źrebaki, kiedy ukończą około czterech miesięcy. Oceniane są jego budowa i ruch. Na podstawie obserwacji źrebię jest punktowane. Wszystkie zabiegi mają na celu utrwalenie pożądanych cech we wszystkich hodowlach.

Dodaj komentarz