Szkoła dla miłośników koni

 

Rosnące zainteresowanie jazdą konną i hodowlą koni sprzyja powstawaniu coraz większej liczby techników hodowli koni. Absolwenci tego typu szkół zdobywają wiedzę ogólną oraz specjalistyczną w zakresie znajomości anatomii koni, zoologii, obsługi koni, bezpiecznego używania sprzętów, itp. Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła umożliwia swoim podopiecznym podejmowanie odpowiedzialnych zadań, związanych z rekreacją konną, organizowaniem imprez, mających związek z tradycjami jeździeckimi i łowieckimi. Uczniowie technikum hodowli koni doskonalą umiejętność jazdy konnej i pomagają przy organizowaniu pokazów konnych oraz zawodów sportowych. Cechuje ich duma zawodowa, głęboki humanitaryzm oraz miłość do koni, którym zamierzają poświęcić życie zawodowe.

Praktyczna nauka zawodu

Technikum hodowli koni kształtuje przyszłych hodowców tych pięknych zwierząt. Nauka w technikum trwa cztery lata, w jej uwieńczeniem jest egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy.

Przygotowanie do zdania egzaminu zawodowego, złożonego z części teoretycznej i praktycznej, umożliwiają przedmioty zawodowe. W technikum hodowli koni młodzież zdobywa wiedzę z podstaw użytkowania koni, z chowu i hodowli a także na temat prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie. Zajęcia praktyczne odbywają się w stajniach i w oborach, a także polegają na doskonaleniu umiejętności jazdy konnej. Po ukończeniu III klasy uczniowie odbywają praktykę zawodową w renomowanych stadninach koni, np. w Janowie Podlaskim.

Zajęcia praktyczne najczęściej odbywają się w ostatnim miesiącu nauki w kolejnych klasach. Uczniowie pomagają przy codziennych zajęciach w stajni – karmią konie, czyszczą je, zajmują się źrebiętami i opisują konie. W czasie praktyk nabywają umiejętność prawidłowego wypełniania dokumentacji hodowlanej. Doskonalenie jazdy konnej otwiera przed najzdolniejszymi jeźdźcami możliwość treningów koni wyścigowych.

Udział w zawodach jeździeckich

Część uczniów ma możliwość uczestniczenia w imprezach jeździeckich oraz w imprezach, związanych z tradycjami jeździeckimi. Najpopularniejsze zawody i imprezy, w których biorą udział uczniowie techników hodowli koni to Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, udział w Jesiennych Pokazach Koni Arabskich, Cavaliada, Hubertusy, Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich i wiele innych.

Technika oferują swoim uczniom nauczanie na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i pracowni dydaktycznych. Szkoły zapewniają młodzieży korzystanie ze szkolnych stołówek, pomoc socjalną oraz atrakcyjne spędzanie wolnego czasu podczas imprez szkolnych i różnego typu wycieczek. Zakończenie edukacji poprzedzają bale studniówkowe.

Młodzież kształcąca się w technikum hodowli koni zdobywa wykształcenie i umiejętności, umożliwiające wykonywanie zawodu, związanego z hodowlą i użytkowaniem koni, na miarę swoich zainteresowań i ambicji.

 

Dodaj komentarz